İlker Kaleli Marlon Kemal ile dönüyor

25.05.2019
A+
A-

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, efsane savcı Marlon Kemal’i canlandıracak. Marlon Kemal, Fox TV’de ekrana gelecek.

İlker Kaleli Marlon Kemal ile ekrana dönüyor. Poyraz Karayel dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan İlker Kaleli, bir süredir ekranlarda görülmüyordu.

İlker Kaleli gerçek bir hayat hikayesinde rol alacak. 1970’li yılların efsane savcısı Kemal Şimşek’in macera dolu hayatı televizyon dizisi oluyor. Marlon Kemal lakaplı Kemal Şimşek’i İlker Kaleli canlandıracak. 

İlker Kaleli Marlon Kemal adlı diziyle Fox ekranından seyirciyle buluşacak.

İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile aşk yaşamıştı. Daha sonra da ayrılmışlar ve bu ayrılığın da ardından İlker Kaleli için ‘tükendi’ iddiaları gündeme gelmişti.

İlker Kaleli şimdi yeni bir proje ile ekrana gelecek. İlker Kaleli’nin oynadığı Poyraz Karayel dizisinin ardından hayranlarının merakla beklediği haber geldi.

Marlon Kemal dizisinin konusu

Marlon Kemal, Most Production yapımcılığında Fox TV’de ekrana gelecek.  Marlon Kemal, 1970’li yıllara damgasını vuran efsane savcıdır. İlker Kaleli Marlon Kemal dizisinde başrolde oynayacak, iddia bu. 

1938 yılında aslen Of’lu olan babasının işi nedeniyle yaşadıkları Bayburt’ta doğdu, İstanbul Balat’ta büyüdü. Marlon Kemal, lakabını Marlon Brando’dan aldı. Çünkü Marlon Brando’ya benziyordu. Savcı Kemal Şimşek, gündüzleri suçlulara göz açtırmıyor, geceleri de suç aleminin göbeğine dalıyordu. 

Marlon Kemal’i İlker Kaleli oynayacak. Dizide kadın başrol için Şeyma Korkmaz ile görüşülüyor. 

Marlon Kemal’in hayatı 

Marlon Kemal, Balat’ta büyümektedir. Yoksul bir hayatın içinde büyüyen Kemal, bu nedenle bü­yük bir öf­ke içindedir. Yaramaz bir çocuktur. Ma­hal­le­de dövmediği hırgır yaşamadığı kimse kalmamıştır. Belki uslanır diye, Has­köy boks ku­lü­bü­ne gö­türülür. Boks onu uslandırıcak, diye düşünülür. 

Kemal, bok­su sever. Güçlü sağ yum­ru­ğu ile kum torasını ve rakiplerini döver. Ancak bir gün rakibi tarafından nakavt edilir. Ye­nil­gi­yi haz­me­de­meyen Kemal, ken­di­ne ge­lin­ce rakibine saldırır. Boksu bırakır. Haltere heves eder. Güçlü bir fiziki yapısı vardır. 

Ardından üniversite yılları gelir. İs­tan­bul Hu­kuk Fa­kül­te­si’ne gider. Okuldan atılır. Öğ­re­ni­mi­ne An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si’n­de de­vam eder.

1950’li yılların Türkiye’si…

Marlon Brando, sinemada ortalığı kasıp kavurmaktadır. Üni­ver­si­teli Ke­mal Şim­şek, Mar­lon Bran­do’ya ben­zerliği ile ayrıca dikkat çeker. Eh, zaten o da boksördür. Ya­kın çev­re­si ona, “Mar­lon Ke­ma­l” diye seslenmeye başlar. 

Balat’ta büyüyen Marlon Kemal, bitirim yatağının ne olduğunu biliyor, delikanlılığın raconuna uyuyor, ma­ço ve sert bir isyankar olarak alemin ortasında sert adımlarla yürür. 

“Mar­lon Ke­ma­l” fakülteden mezun olur. Savcı olarak Anadolu’da görev yapar. Ardından Eyüp Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı olur. Şöhreti de burada gelir.

O günlerde gazeteler günlerce “Ha­ya­li Ha­liç Te­ca­vüz­cü­sü”nü manşetlerine taşırlar. Muammalarla dolu bu olayı Marlon Kemal çözer. 

Olay şöyle gelişir: Genç bir adam, te­ca­vüz edil­dik­ten son­ra, bo­ğul­mak üze­re Ha­li­ç’­in pis su­la­rı­na atıl­ır. Po­lis, şüp­he­li üç gen­ci ya­ka­lar. Üç genc iş­ken­ceyle suç­la­rı kabul ettirilir. Dos­ya sav­cı­lı­ğa in­ti­kal eder. Marlon Kemal olaydan şüphelenir. Genç­le­rin ma­sum ol­du­ğu­na ina­nır. Ser­best bı­ra­kır. Bütün em­ni­ye­ti kar­şı­sı­na alır.

Ola­yı tek ba­şı­na araş­tırır. So­nuç­ta, te­ca­vüz edil­di­ği söy­le­nen gen­cin sağ ol­du­ğu­nu, zim­me­ti­ne ge­çir­di­ği pa­ra­lar­la kaç­tı­ğı­nı or­ta­ya çı­karır.

Gündüz savcı gece kurt

İşte bu olay Marlon Kemal’i gazetelerde manşete taşır. O artık kahraman bir savcıdır. 

O yıllarda İstanbul’un yer altı dünyası Of’lu isimlerden oluşuyordu, onlar hakimdi. 1950’li 1960’lı yıl­la­rın ün­lü ka­ba­da­yı­sı Of­lu Ha­sa­n (Ce­va­hi­roğ­lu). Onun ardından ise kar­de­şi Of­lu Os­man (Ce­va­hi­roğ­lu) ve Of­lu İs­ma­il (Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu) İstanbul’un yeraltını paylaşıyordu.

Mar­lon Ke­mal, gençlik yıllarında harçlık aldığı Of’lu kabadıyalardan hiç kopmaz. BU nedenle de daima eleştirildi. Bir savcı kabadılarla nasıl beraber alabilirdi.

Hayat kadınlarına sahip çıkar onları korur. Onlara ‘ha­nı­me­fen­di’ diye hitap eder. İş­ken­ce karşıtı Marlon Kemal’in en büyük sorunu ise kumardır. “Gündüz savcı gece kurt” tanımı yapılır onun için. 
Gündüz kanunlara bağlı otoriter savcı, gece tam bir kumarbaz ve kayadayı aleminin ünlü ismiydi. Adam dövüyor, kumarhaneden çıkmıyor. 

Sav­cı ola­rak çok dürüst, ahlaklı, rüşvet almayan Marlon Kemal, geceleri kumarhanelerden kendi payına düşeni topluyordu. Kırmızı bir Mercedes’i vardır. Artık ga­ze­te­ler onu vukuatları ile haber yapmaya başlar. Gece aleminde, kumar, içki ve kabadayılık Marlon Kemal’i hedef haline getirir.  7 Mart 1977 gece yarısı vurularak öldürülür. Ceketinin iç cebinde borçulular lisetisi taşırdı. O listede kabadayılardan 2 milyon TL’ye yakın kumar borcu alacağını not etmişti. 

Pelin Çite
Pelin Çite
İki yumurta kıramayıp koltuğunun altında 5 kitap taşırken, otobüste ayakta okuyanlardan. Hızlı okuma ve hızlı yazma kurslarını ortaokulda tamamlamış. ABD’de sinema eğitimi aldı. Eski film koleksiyonu yapmayı seviyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.