Köpekli Çocuklar Gecesi Oya Baydar’dan ekolojik bir distopya

Oya Baydar, Dünya’daki iklim değişikliği felaketine dikkat çekiyor. Köpekli Çocuklar Gecesi romanı edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası özelliğini taşıyor.

Köpekli Çocuklar Gecesi Oya Baydar’dan ekolojik bir distopya. Oya Baydar’dan, Dünya’yı bekleyen yok oluş felaketinin ortasında çırpınan insana dair bir roman geldi. Köpekli Çocuklar Gecesi, gezegenimizdeki iklim felaketi yaşanırken edebiyatın yakın geleceğe tuttuğu bir ayna özelliği taşıyor. Aynadan yansıyanlar ürkütücü, uyarıcı ve gerçekçi.

Oya Baydar, ‘Sıcak Külleri Kaldı’ ro­manıyla 2001 yılı Or­han Ke­mal Ro­man Arma­ğanı’na, ‘Erguvan Kapısı’yla da 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne değer bulunan bir yazar.

Oya Baydar, Köpekli Çocuklar Gecesi adlı romanı ile Dünya’mızın yaşadığı iklim felaketinin ortasında savaş ve çatışmaların yaşandığı bir bölgede oğlunu arayan bir kadını anlatıyor.

Küresel iklim felaketi ile Dünya’da yaşam tufanla sona ererken, geçmişte kalmış gizemli bir aşka dönüş… İnsanın acılarla yoğurulmuş kaderi ve hiç tükenmeyen umut…

Oya Baydar’ın romanı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası özelliğini taşıyor. Yazar, Köpekli Çocuklar Gecesi’nde küresel iklim krizine ve o krizin ortasında kalan insanı anlatıyor. 

Köpekli Çocuklar Gecesi romanın tanıtımında şu cümleler yer alıyor: 

Kurumuş dere yatakları, çölleşmiş ormanlar, plastik adalarının doldurduğu denizler,  eriyen buzullar, yaşam alanları talan edilmiş hayvanlar, her gün bir yenisine şahit olunan doğal felaketler… Taşları duyarsızlık ve sorumsuzlukla döşenen bu yolun sonunda bizi ne bekliyor?

Yıllar sürecek kuraklıktan, susuzluktan ve savaşlardan sonra yaşanacak küresel tufan yaşamı sona erdirirken,  Köpekli Çocuklar’ın ve İklim Çocukları’nın masumiyeti umudun ve yaşamın yeniden yeşermesini sağlayabilecek mi?

Oya Baydar hakkında 

1940’ta yılında İstan­bul’da doğan Oya Baydar, İÜ Sos­yo­lo­ji Bölü­mü mezunudur. Elveda Alyoşa adlı öykü ki­tabını 1991’de yazdı. Kitap, Sa­it Fa­ik Hikâye Arma­ğa­nı’na değer bulundu. 1993 yılında yazdığı Kedi Mektupları adlı ro­manıyla ise Yu­nus Nadi Ro­man Ödülü’nü aldı.

Türki­ye’ye dönüşünde Ta­rih Vakfı ve Kültür Ba­kanlı­ğı’nın or­tak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi’nde re­daktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nde ge­nel yayın yö­net­me­ni ola­rak çalıştı. 

Serdar Tunatürk
Serdar Tunatürk
Cağaloğlu’nda yayınevlerinin arasında büyüdü. Eski kitap, imzalı kitap koleksiyoneri. Osmanlıca eserler üzerinde araştırmalar yapıyor. Türk tarihi alanında okumalar yaparak ve paylaşımlarda bulunuyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.