Sünnetçi Kız muzır kitap ilan edildi

01.10.2019
A+
A-

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, dört kitapla ilgili “muzır” kararı verdi. “Sünnetçi Kız”, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” muzır kitap olarak ilan edildi.

Sünnetçi Kız muzır kitap ilan edildi. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, dört kitapla ilgili “muzır” kararı verdi. Türkiye Yayıncılar Birliği, kurulun yeterli gerekçe göstermeden Sünnetçi Kız ile birlikte “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” kitaplarını ‘muzır’ ilan ettiğini söyledi. 

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla muzır olarak değerlendirdiği kitapları açıkladı. 

Elisabeth Brami’nin “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Yayınları); Francesca Cavallo ile Elena Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye” (hep kitap) ve “Sünnetçi Kız”  (Cinius Yayınları) adlı kitapları muzır kitap olarak ilan edildi. Bu kitaplardaki bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verildi. 

Türkiye Yayıncılar Birliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nin yeterli gerekçe göstermeden bu kararı aldığı ifade edildi. 

Türkiye Yayıncılar Birliği açıklamasında “Koruma Kurulu vermiş olduğu muzır neşriyat kararlarıyla, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahele etmektedir. Eserlerin değerlendirmesinin, türüne göre değişen uzmanlar tarafından yapılan ön incelemeden geçmeksizin, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca yapılması; düşünsel, toplumsal ya da sanat eseri olarak değerlendirilmesi gereken eserlerin, bu nitelikleri haiz olmadığı yönünde raporlar verilmesine, anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açmaktadır.” denildi.

Kurulun içinde pedagog ve cinsel sağlık uzmanı dahi olmayan kişilerden oluştuğu vurgulandı. Kurul tarafından, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, genel ve soyut ifadelerle hazırlanan kararlarla muzır neşriyat kararı verdiği belirtildi. 

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Karmaşık ve muğlak bir olgu olan “müstehcenlik” gerekçesiyle bir eserin yayımlanmasına müdahalede bulunulurken sanat alanının veya eserin özelliklerine, edebi eser olup olmadığına, müstehcen olduğu değerlendirilen kısımların ifade edildiği bağlama, yazarın kimliğine, yazılma zamanına, amacına, hitap ettiği kişilerin kimliklerine ve onların estetik anlayışlarına, eserin muhtemel etkilerine ve eserdeki diğer ifadelerin tamamına bir bütün olarak bakılması, eserin edebi değerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eserin, türüne göre ayrı ayrı uzmanlıklar gerektiren ve anayasal bir hakkı kısıtlayıp engelleyen bir kararın, Bakanlık tarafından atanmış beş birim amiri tarafından verilebilmesi; ifade, bilim ve sanat ile açıklama ve yayımlama özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokratik toplum ilkesinin esas alındığı bir sistemde bunun kabulü mümkün değildir.

Temel hak ve hürriyetleri adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan Koruma Kurulu yapısı, bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmeli; hak ve özgürlüklere zorunlu olmadıkça müdahalede bulunmama yükümlülüğü ve sorumluluğuna uyulmalıdır.

Serdar Tunatürk
Serdar Tunatürk
Dil Tarih Coğrafya mezunudur. Türk hikayeciliği konusunda mikro tarih çalışmaları bulunmaktadır. Kültür sanat etkinlikleri, yazar buluşmaları, söyleşiler düzenlemektedir.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.